Trang chủ / Chia sẻ / Tư vấn pháp luật cho người nước ngoài ở Nhật Bản

Tư vấn pháp luật cho người nước ngoài ở Nhật Bản

1. Tokyo

弁護士会 外国人法律相談

Tư vấn của Hội Luật Sư Tokyo về pháp luật cho người nước ngoài.

Tùy vào năng lực tài chính mà tư vấn từ miễn phí đến 5400 Yên (30 phút)

Có phiên dịch miễn phí.

Các trung tâm ở Shinjuku (ban ngày), Kamata (ban tối).

http://www.lccf.info/jp/

Trung tâm ở Ikebukuro

http://www.horitsu-sodan.jp/soudan/ikebukuro.html

弁護士法人東京パブリック法律事務所 外国人・国際部門

Tokyo Public Law Office Foreigners and International Service Section.

Văn phòng tại Mita và Ikebukuro.

Tư vấn đối diện trực tiếp 5400 Yên 30 phút. Tư vấn qua điện thoại hoặc Skype thì khác.

Phiên dịch miễn phí.

http://www.t-pblo.jp/fiss/j/

リレー専門家相談会

Tư vấn lưu động MIỄN PHÍ lần lượt tại các địa điểm trong Tokyo.

Tiếng Nhật và tiếng Anh. Lịch tư vấn và địa điểm ở đây.

http://www.tokyo-icc.jp/relay_soudan/

2. Saitama 埼玉

外国人総合相談センター埼玉 Trung tâm tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài ở Saitama.

Tư vấn miễn phí.

Nếu cần phiên dịch thì tình nguyện viên của trung tâm sẽ giúp.

Tel: 048-833-3296

http://www.sia1.jp/foreign/legal/

3. Kanagawa 神奈川

Kanagawa Earth Plaza (あーすぷらざ) ở thành phố Yokohama.

Tư vấn pháp luật miễn phí.

Tiếng Nhật, tiếng Anh.

https://www.earthplaza.jp/forum/consul/

4. Fukuoka

福岡県の弁護士会 Hội luật sư Fukuoka.

Luật sư sẽ cùng với phiên dịch tư vấn miễn phí.

http://www.fben.jp/whats/gaikokujin.htm

福岡よかトピア国際交流財団 Fukuoka City International Foundation

レインボープラザ Rainbow Plaza

Nếu cần phiên dịch thì nhân viên tư vấn sẽ tìm phiên dịch giúp, miễn phí.

http://www.rainbowfia.or.jp/institution/03.html

5. Osaka

大阪弁護士会 総合法律相談センター

Trung tâm tư vấn pháp luật tổng hợp của Hội luật sư Osaka.

Tùy năng lực tài chính mà từ miễn phí đến 5400 Yên (30~60 phút)

Có phiên dịch miễn phí.

https://soudan.osakaben.or.jp/content/gaikoku/index.php

6. Nagoya

名古屋国際センター Trung tâm quốc tế Nagoya.

Tư vấn miễn phí bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.

http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/johosodan/gaikokujinmuke

Các loại tư vấn về nhân quyền, thuế cho người nước ngoài.

Tiếng Nhật, tiếng Anh.

http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000006195.html

7. Các nơi khác:

Google với keyword:

“外国人 法律 相談 tên tỉnh/thành phố”

Kanagawa Plaza

Businessman talking to businesspeople in meeting

Link nguồn: https://www.facebook.com/notes/c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng-vi%E1%BB%87t-nh%E1%BA%ADt-vietnam-japan-community-/t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i-%E1%BB%9F-nh%E1%BA%ADt-%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87/1270671002949574

Đọc thêm

Những cái chết cô đơn ở thành phố đông dân nhất nước Nhật

Giữa thủ đô hơn 10 triệu người của Nhật, hàng nghìn người cao tuổi từ …

Leave a Reply