Trang chủ / Nhật ngữ / N3 / [Tổng hợp từ vựng] [SPEED MASTER GOI N3] – Bài 16

[Tổng hợp từ vựng] [SPEED MASTER GOI N3] – Bài 16

Bài 16: 郵便。宅配 Dịch vụ bưu điện – giao hàng tận nhà

giao hang

葉書を出す はがきをだす gửi bưu thiếp
絵はがき bưu thiếp có ảnh
切手を貼る きってをはる dán tem
封筒に入れる ふうとうにいれる cho vào phong bì
返信用葉書 へんしんようはがき bưu thiếp trả lời, thiệp trả lời
写真を同付する しゃしんをどうふ gửi kèm theo ảnh
年賀状 ねんがしょう thiệp chúc mừng năm mới
便箋 びんせん giấy viết thư
宛先 あてさき tên người nhận
お届け先 おとどけさき địa chỉ người nhận
郵便番号 ゆうびんばんごう số bưu điện
住所 じゅうしょ địa chỉ
氏名 しめい tên
用紙に記入する ようしにきにゅうする điền vào mẫu, viết vào giấy
方法 ほうほう phương pháp
普通郵便 ふつうゆうびん gửi thường
速達 そくたつ gửi chuyển phát nhanh
書留 かきとめ gửi bảo đảm
航空便 こうくうびん gửi đường hàng không
船便 ふなびん gửi đường thủy
宅配 たくはい gửi đảm bảo về tận nhà
荷物を配達する にもつをはいたつする chuyển phát hành lý, gửi hành lý
荷物を届ける にもつをとどける chuyển phát hành lý, gửi hành lý
荷物が着く/届く にもつがつく。とどく hành lý đến nơi
荷物を受け取る にもつをうけとる tiếp nhận hành lý
判子を押す はんこをおす đóng dấu
サインをする kí tên
便りがある たよりがある đáng tin cậy
返事を書く へんじをかく viết thư trả lời
送料がかかる そうりょうがかかる chịu phí
小包 こづつみ bưu kiện
電報 でんぽう điện báo

Chào mọi người, mình vừa ôn lại và các bạn mới thì down về nhé! mỗi ngày mình up 1 or 2 bài!
Bài cũ mình sẽ up lại dưới phần cmt.

1. Mình gõ từ sách lên đồng thời một lần gõ là 1 lần học, hoàn toàn không có file nào để gửi cả. Và mình cũng chẳng có link nào cả.
2. Không nhận gửi mail..
3. Cách nhớ duy nhất là học học và học, viết viết và viết, dùng dùng và dùng.

Thân ái và chào quyết thắng !

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

One comment

  1. 便りがある phải là nhận được thư/tin tức chứ ạ, chữ 頼り này mới là sự tin cậy

Leave a Reply