Trang chủ / Nhật ngữ / N2 / [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 26

[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 26

Tiếp chủ đề học hành hôm trước
TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2

Từ vựng bài 26: Đại học 大学 ,Nghiên cứu 研究 けんきゅう
todai
分野 ぶんや lĩnh vực
政治学 せいじがく chính trị học
経済学 けいざいがく kinh tế học
教育学 きょういくがく giáo dục học
心理学 しんりがく tâm lí học
物理学 ぶつりがく vật lí học
自然科学 しぜんかがく khoa học tự nhiên
人文科学 じんぶんかがく khoa học nhân văn
概論 がいろん khái luận
研究室 けんきゅうしつ phòng nghiên cứu
観測する かんそく quan sát
博士 はかせ・はくし tiến sĩ
説 せつ thuyết
学会 がっかい hội thảo khoa học

Chúc các bạn thành công.

Tác giả: Trinh Trương

Đọc thêm

Làm cách nào để học thuộc từ vựng tiếng Nhật

Mình cảm thấy rất áy náy vì có nhiều bạn inbox hỏi mình: “Cô ơi! …

Leave a Reply