Trang chủ / Nhật ngữ / Tổng hợp tài liệu học của fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Tổng hợp tài liệu học của fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Toàn bộ folder tài liệu: Mediafire

Tài liệu tổng hợp:
 • 48 bộ thủ tiếng Nhật cơ bản nhất: Mediafire
 • File nghe và sách dịch Mina no Nihongo I&II: Mediafire
 • Đề thi N2 1991-2007 có đáp án: Mediafire
 • Từ vựng N3 GOI Speed Master: Mediafire
 • CD N3 GOI Speed Master: Mediafire
 • Script nghe bản tin NHK News Easy 1-8: Mediafire
Vỡ lòng tiếng Nhật:
Sách Kanji Look and Learn:
 • FULL sách 512 chữ Kanji Look and Learn: Mediafire
 • Kanji Look and Learn tiếng Việt: Mediafire
 • Kanji Look and Learn N2-N1: Mediafire
 • Kanji Look and Learn Workbook đáp án: Mediafire
Các phần bài học sách Kanji Look and Learn của fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji:
Sách Mimi Kara Oboeru:
 • N2 Mimi Kara Oboeru[TỪ VỰNG] – Sách Tiếng Việt: Mediafire
 • N2 Mimi Kara Oboeru[TỪ VỰNG] – CD1: Mediafire
 • N2 Mimi Kara Oboeru[TỪ VỰNG] – CD2: Mediafire
 • N2 Mimi Kara Oboeru[NGỮ PHÁP] – Sách Tiếng Việt và CD: Mediafire
 • N3 Mimi Kara Oboeru[TỪ VỰNG] – Sách Tiếng Việt: Mediafire
 • N3 Mimi Kara Oboeru[TỪ VỰNG] – File nghe: Mediafire
 • N3 Mimi Kara Oboeru[NGỮ PHÁP] – Tiếng Việt: Mediafire
 • N3 Mimi Kara Oboeru[NGỮ PHÁP] – File nghe: Mediafire
 • Đáp án Mimi Kara Oboeru N3: Mediafire
 • Mimi Kara Oboeru N4 Bunpo: Mediafire
Sách Goukaku Dekiru:
 • N2 Goukaku Dekiru Nihongo CD: Mediafire
 • Sách N3 Gokaku Dekiru Nihongo: Mediafire
 • Goukaku Dekiru Nihongo file nghe CD1: Mediafire
 • Goukaku Dekiru Nihongo file nghe CD2: Mediafire
 • Sách luyện thi N4.5 Goukaku Dekiru Nihongo: Mediafire
 • File nghe N4.5 Goukaku Dekiru Nihongo: Mediafire
 • Đáp án N4.5 Goukaku Dekiru Nihongo: Mediafire
Sách Soumatome:
 • N2 Sou Matome N2 Listening Textbook: Mediafire
 • N2 Sou Matome N2 Listening Answers Script: Mediafire
 • Từ vựng N3 Sou Matome: Mediafire
 • CD Audio N3 Sou Matome Choukai: Mediafire
 • File Script Choukai N3 Sou Matome: Mediafire

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply