Trang chủ / Tag Archives: sợ quái gì mà không viết (page 5)

Tag Archives: sợ quái gì mà không viết

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nữ (女)

Bánh ngon mỗi ngày Chúng ta đã học chữ NAM (男), vậy hôm nay sẽ là chữ NỮ(女) nhé cả nhà Âm On: ジョ、ニョウ Âm Kun: 女 Ý nghĩa: Con gái, nữ. Từ phổ biến nhất mà chúng ta hay gặp là 女の子( bé gái)、女の人 (phụ nữ) ⭐女性 (じょせい): nữ …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Tư (思)

*gõ kẻng* Aiiiii ăn bánhhhhh đê ~ Bánh hôm nay là sự kết hợp hương vị của 2 chiếc bánh đã qua. Bánh Tâm và bánh Điền sẽ ra bánh TƯ nhé cả nhà Tương truyền khi xưa người nông dân bỏ tâm tư tình cảm của mình trên mảnh ruộng, …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nam (男)

Nếu các bạn ghép hai chữ 力 với chữ 田 cuả hôm qua và hôm kia sẽ ra chữ của hôm nay : 男 Bộ: 男 – NAM 訓: おとこ, お 音: ダン, ナン Số nét: 7 JLPT: N5 Bộ thành phần: 田 (ĐIỀN) 力 (LỰC) Nghĩa: Con trai. Tước …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Lực (力)

LỰC đê LỰC đê, chữ này tuy trông dễ mà viết rất khó để đẹp, mời các bạn Bộ: 力 – LỰC 訓: ちから 音: リョク, リキ, リイ Số nét: 2 JLPT: N4 Nghĩa: Sức, sức mạnh Ví dụ 水力 THỦY LỰC suiryoku sức nước 馬力 MÃ LỰC baryoku mã …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Điền (田)

Hôm nay chúng ta sẽ đến với chữ rất rất rất dễ, chữ ĐIỀN 田 訓: た 音: デン Số nét: 5 JLPT: N4 Nghĩa: Ruộng đất cầy cấy được gọi là điền [田]. Nhìn chữ này Ad cảm thấy giống cái bánh chưng hơn =))) sắp tết đến đít …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nguyệt (月)

Chữ hôm nay cũng dễ này, nhưng để viết đẹp thì cần cẩn thận ^^ Bộ: 月 – NGUYỆT 訓: つき 音: ゲツ, ガツ Số nét: 4 JLPT: N5 Nghĩa: Mặt trăng. Tháng. Ví dụ : 月末 NGUYỆT MẠT getsumatsu ( chữ MẠT 末 có nghĩa là cuối cùng, mạt …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nhật (日)

Zia, chơi chữ khó nhiều rồi, hnay chúng ta chơi một chữ dễ thở hơn nhé, chữ NHẬT. 日 – NHẬT, NHỰT 訓: ひ, -び, -か 音: ニチ, ジツ Số nét: 4 JLPT: N5 Nghĩa: Mặt trời. Ngaỳ, Ví dụ : 日本 NHẬT BẢN nihon hoặc nippon ( chữ bản …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Môn (門)

Hey, hôm nay chúng ta sẽ đến với chữ Môn, có nghĩa là cánh cửa. Âm On là モン, âm kun là かど. 専門 CHUYÊN MÔN senmon ( chữ CHUYÊN trong chuyên gia, chuyên biệt) 門限 MÔN HẠN mongen ( chữ Hạn trong giới hạn) ở đây hiểu là giờ …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Hoa (花)

Các bạn đã làm rất tốt trong tuần vừa qua, nên hôm nay tặng hoa cho các bạn, chúng ta sẽ đến với chữ HOA, âm on là カ, âm kun là はな Ba ví dụ này là 3 ví dụ khoai nhất từ trước đến nay, các bạn viết …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Tư (私)

Hôm nay chơi một chữ dễ thở hơn tí nhé, chữ TƯ nghĩa là tôi, ngày nào các bạn cũng dùng với âm kun là わたし, ít dùng hơn là わたくし và âm on là シ. 3 ví dụ là : 私立 TƯ LẬP shiritsu ( chữ LẬP 立 trong thành …

Read More »