Trang chủ / Tag Archives: Shin Nihongo (page 6)

Tag Archives: Shin Nihongo

Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 2

Bài Cấu trúc Ý nghĩa 2.1 これ/それ/あれ は N です Cái này/cái đó/cái kia là N * Cách dùng: – Đây là các danh từ chỉ thị. – Được sử dụng như một danh từ. – Không có danh từ đi liền sau chúng. + これ dùng để chỉ vật …

Read More »

Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 1

Bài Cấu trúc Ý nghĩa 1.1 N1 は N2 です N1 là N2 * Cách dùng: – Danh từ đứng trước は là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu. – です được sử dụng cuối câu khẳng định, biểu lộ sự lịch sự đối với người nghe. – Đứng …

Read More »

Link download tài liệu tiếng Nhật – Shin Nihongo

Chia sẻ với các bạn toàn bộ tài liệu tiếng Nhật của bộ Shin Nihongo đang được sử dụng tại trường Đại học FPT Link download toàn bộ: https://app.box.com/s/iud0x4qem16luvcs6voc Phần ngữ pháp văn phạm 50 bài:https://www.box.com/s/4ip8kqysm2khp4zmt29d Phần từ vựng 50 bài: https://www.box.com/s/884n8330omddn6onx37w Tài liệu từ bài 1-10 : https://www.box.com/s/4sedbah4tg4f8xjv03f4 Tài …

Read More »