Trang chủ / Tag Archives: Khám Phá Lesson (page 11)

Tag Archives: Khám Phá Lesson

Các bài học tiếng Nhật – Bài 3: ~にすぎない

Bài 3: ~にすぎない Series các bài học tiếng Nhật 過ぎる có nghĩa là “quá, hơn”. Ví dụ nói 12時を過ぎた tức là đã quá 12 giờ rồi . Vậy thì すぎない có nghĩa là “không quá”. Cách dùng cũng gần như cách hiểu, chúng ta dùng ~にすぎない nhằm ám chỉ một cái gì …

Read More »

Các bài học tiếng Nhật – Bài 2: を通じて/を通して

Đã bao giờ bạn muốn nói rằng bạn làm việc gì đó thông qua, nhờ ai đó hoặc cái gì bằng tiếng Nhật nhưng lại không biết phải nói thế nào? Vậy thì hãy cùng học cách nói này. Chữ Hán của cấu trúc này là通(thông) . Mình thích cách …

Read More »

Các bài học tiếng Nhật – Bài 1: 道理で

Bài 1: 道理で(どうり) (đạo lí) 道理で trong tiếng Nhật được dùng khi bạn muốn nói rằng đã hiểu ra một vấn đề mà trước nay cảm thấy kì lạ hoặc khó hiểu. Ví dụ: 道理で彼はそんなに低い給料をするんだ。 (どうりでかれはそんなにひくいきゅうりょうをするんだ) Thảo nào anh ta có thể làm công việc lương thấp như vậy.   …

Read More »