Trang chủ / Tag Archives: học tiếng Nhật qua danh ngôn

Tag Archives: học tiếng Nhật qua danh ngôn

Học tiếng Nhật qua danh ngôn – Hãy nói ra ước mơ

Năm mới, các bạn có ước mơ, có mục tiêu gì hãy comments bên dưới. Có mục tiêu, nói nó ra, viết nó ra, nhìn thấy hàng ngày, để cho mọi người đều biết việc đó của bạn -> Các bạn sẽ thấy điều thần kỳ là bạn sẽ nhanh …

Read More »

Học các câu nói hay qua những con số (P.2)

1. 一か八か(いちかばちか) 結果は分からないが、思い切ってやってみること。 (けっかはわからないが、おもいきってやってみること) Chưa cần biết kết quả thế nào nhưng quyết chí làm thử. 2. 海千山千(うみせんやません) 様々な経験を重ねてすぎる賢くなっていること。 (さまざまなけいけんをかさねてすぎるかしこくなっていること) Chỉ những người khôn ngoan, từng trải có rất nhiều kinh nghiệm. 3. 朝三暮四 (ちょうさんぼし) 小さな違いにこだわり、同じ結果になることに気づかない。 (ちいさなちがいにこだわり、おなじけっかになることにきづかない)。 Xem thường những lỗi sai nhỏ để rồi kết quả lặp đi lặp lại …

Read More »

[Học tiếng Nhật qua danh ngôn] Bụi đời Chợ Lớn

Hôm nọ xem Bụi đời Chợ Lớn thấy có câu này hay, dịch thử sang tiếng Nhật xem sao: “Ngày nào thức dậy, ai cũng muốn mình thay đổi một cái gì đó. Nhưng cuối cùng thì cuộc sống của họ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Cho …

Read More »

Học tiếng Nhật qua danh ngôn – Phần 1

1 七転び八起き 7 lần ngã 8 lần đứng dậy Sông có khúc, người có lúc. Dù có thất bại lặp đi lặp lại nhiều lần cũng không nản chí, gượng dậy và cố gắng đến cùng 2 水に流す để cho chảy vào trong nước Hãy để cho quá khứ là …

Read More »