Trang chủ / Tag Archives: Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh (page 11)

Tag Archives: Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Từ vựng liên quan đến chữ 国 (Quốc) và chữ 家 (Gia) trong tiếng Nhật

Chữ Quốc (koku, kuni) 国 Quốc bảo (kokuhou)国宝 Quốc ca(kokka)国歌 Quốc cấm(kokkin)国禁 Quốc doanh(kokuei)国営 Quốc dân(kokumin)国民 Quốc giáo(kokkyou)国教 Quốc hiệu(kokugou)国号 Quốc hữu(kokuyuu)国有 Quốc khố(kokko)国庫 Quốc kỳ(kokki)国旗 Quốc loạn(kokuran)国乱 Quốc lập(kokuritsu)国立 Quốc ngữ(kokugo)国語 Quốc nạn(kokunan)国難 Quốc nội(kokunai) Quốc pháp(kokuhou)国内 Quốc phòng(kokubou)国防 Quốc sách(kokusaku)国策 Quốc sử(kokushi)国史 Quốc sự(kokuji)国事 Quốc tế(kokusai)国際 Quốc vương(kokuou)国王 …

Read More »

Hiện tượng đồng âm trong tiếng Nhật

Bài viết về hiện tượng đồng âm trong tiếng Nhật ^^ CỰC KỲ QUAN TRỌNG Nêú bạn tra こうせい trong jidict, bạn sẽ thấy nó ra đại khái thế này 「 後世」HẬU THẾ ◆ Con cháu; hậu thế; người đời sau; thế hệ mai sau; thế hệ sau 「 後生」HẬU …

Read More »