Trang chủ / Tag Archives: 1 tuần đỗ N5

Tag Archives: 1 tuần đỗ N5

Luyện thi cấp tốc: 1 tuần đỗ N5 – Ôn tập từ vựng

Sắp thi rồi nên mình làm một số video clip hướng dẫn ôn thi N5. N5 khá dễ, mọi người học đến khoảng bài 22 là có thể thi được. Hầu hết mọi người thi đều đỗ. Tuy nhiên do là thi lần đầu nên các bạn chưa có kinh …

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tuần đỗ N5 – Học Kanji cấp tốc

Sắp thi rồi nên mình làm một số video clip hướng dẫn ôn thi N5. N5 khá dễ, mọi người học đến khoảng bài 22 là có thể thi được. Hầu hết mọi người thi đều đỗ. Tuy nhiên do là thi lần đầu nên các bạn chưa có kinh …

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tuần đỗ N5 – Ôn tập ngữ pháp

Clip 2 – Ngữ pháp (Các senpai nào đang ôn N4, N3, N2, thì hãy chia sẻ để các Kohai tự tin đi thi nhé.) 1 Tuần đỗ N5 – Ôn thi Cấp tốc. Sắp thi rồi nên mình làm một số video clip hướng dẫn ôn thi N5. N5 …

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tuần đỗ N5 – Đọc hiểu phần 1

Sắp thi rồi nên mình làm một số video clip hướng dẫn ôn thi N5. => đây là phần đọc hiểu 1, các bạn nên xem qua để biết dạng đề thi, đi thi sẽ tự tin hơn.   Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tuần đỗ N5 – Đọc hiểu phần 2

1 Tuần đỗ N5 – clip 4 – Đọc hiểu phần 2 (Các senpai nào đang ôn N4, N3, N2, thì hãy chia sẻ để các Kohai tự tin đi thi nhé.) 1 Tuần đỗ N5 – Ôn thi Cấp tốc. Sắp thi rồi nên mình làm một số video …

Read More »