Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Sách đọc về Nhật Bản: Lời Phật Dạy

Sách đọc về Nhật Bản: Lời Phật Dạy

Tác giả Bukkyo Dendo Kyokai ( Nhật Bản )

“Trí huệ và lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn như biển cả. Đức Phật không đưa ra khuôn mẫu nhưng Ngài thể hiện bằng ngôn từ và hành động, dẫn dắt chúng ta trong tình thương vô biên của Ngài”.

Cuốn sách Lời Phật Dạy đã được ghi chép hàng ngàn bộ kinh, chứa đựng tinh túy những lời dạy này đã được gìn giữ và lưu truyền qua hơn 2500 năm, vượt qua mọi ranh giới và rào chắn, không gian và thời gian. “Trí huệ và lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn như biển cả. Đức Phật không đưa ra khuôn mẫu nhưng Ngài thể hiện bằng ngôn từ và hành động, dẫn dắt chúng ta trong tình thương vô biên của Ngài”.

Cuốn sách Lời Phật Dạy đã được ghi chép hàng ngàn bộ kinh, chứa đựng tinh túy những lời dạy này đã được gìn giữ và lưu truyền qua hơn 2500 năm, vượt qua mọi ranh giới và rào chắn, không gian và thời gian. “Trí huệ và lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn như biển cả. Đức Phật không đưa ra khuôn mẫu nhưng Ngài thể hiện bằng ngôn từ và hành động, dẫn dắt chúng ta trong tình thương vô biên của Ngài”.

Cuốn sách Lời Phật Dạy đã được ghi chép hàng ngàn bộ kinh, chứa đựng tinh túy những lời dạy này đã được gìn giữ và lưu truyền qua hơn 2500 năm, vượt qua mọi ranh giới và rào chắn, không gian và thời gian.

Mục Lục:

PHẬT (BUDDHA)

Chương 1: Phật Thích Ca Mâu Ni

Cuộc đời Đức Phật

Lời dạy sau cùng của Đức Phật

Chương 2: Đức Phật vĩnh hằng và vinh quang

Lòng từ bi và lời thề nguyện

Sự cứu độ của Đức Phật dành cho chúng ta

Đức Phật Thế Tôn

Chương 3: Hình dạng Đức Phật và đức hạnh của Ngài

Ba khía cạnh thể xác Đức Phật

Vẻ ngoài của Đức Phật

Đức hạnh của Đức Phật

(Pháp) Dharma

Chương 1: Luật nhân quả

Tứ đế (Tứ diệu đế)

Luật nhân quả

Khởi thủy lệ thuộc

Chương 2: Thuyết Trí tuệ-duy nhất và bản chất thật của sự vật

Tính phù du và tính vô ngã

Thuyết trí tuệ-duy nhất

Bản chất thật của sự vật

Trung đạo

Chương 3: Phật tính

Tâm thanh tịnh

Phật tính

Tính vô ngã

Chương 4: Sự ô uế

Sự ô uế ở con người

Nhân tính

Đời người

Thực thể đời người

Chương 5: Sự trợ giúp từ Đức Phật

Lời nguyện của Phật A di đà

Cõi Tịnh độ của Phật A di đà

Cách rèn luyện

Chương 1: Cách làm thanh tịnh

Làm cho tâm thanh tịnh

Cách để có được hành vi tốt

Lời dạy trong truyền thuyết cổ xưa

Chương 2: Cách đạt được trong thực tế

Tìm kiếm Chân lý

Cách rèn luyện

Tạo đức tin

Lời dạy thiêng liêng

Tình huynh đệ

Chương 1: Nghĩa vụ của tình huynh đệ

Anh em không nhà

Môn đệ thế tục

Chương 2: Hướng dẫn thực tế về Cách sống chân chính

Cuộc sống gia đình

Cuộc đời phụ nữ

Phục vụ

Chương 3: Xây dựng Đất Phật

Sự hòa đồng tình huynh đệ

Đất Phật

Những người nhận được vinh quang nơi Đất Phật

Tóm lược lịch sử Phật Giáo.

Mời bạn đón đọc.

Đọc thêm

Người Nhật ứng dụng chủ nghĩa tối giản ra sao trong đời sống?

Từ lâu, người Nhật luôn hướng đến lối sống tối giản. Họ tạo thói quen …

Leave a Reply