Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Quốc ca của Nhật Bản

Quốc ca của Nhật Bản

“Năm 1893 (Minh Trị thứ 26) bài Kimigayo được bộ Giáo dục Nhật Bản công bố trở thành bài phải được hát trong các trường học vào ngày lễ. Thực ra người nhấn mạnh sự cần thiết của quốc ca Nhật Bản là một nhạc trưởng trong quân đội Anh tên là Fenton còn lời bài hát là được lấy từ một bài thơ trong Cổ kim hoà ca tập và Hoà hán lãng vịnh tập. Sau nhiều lần xem xét, năm 1880, giai điệu của một nhã nhạc gia tên là Hayashi Hiromori đã được chọn, sau đó giai điệu này được soạn nhạc bởi một giáo viên âm nhạc người Đức tên là Franz Eckert. Và Kimigayo ra đời. Tuy nhiên sau chiến tranh thế giới thứ 2, bài Kimigayo bị phê phán nhiều bởi đó là biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt, cho chế độ Thiên hoàng. Đó là quốc ca của một đất nước quân phiệt hoá bằng chiến tranh Nhật-Thanh, chiến tranh Nhật-Nga, sự kiện Mãn Châu và chiến tranh Thái Bình Dương. Mặc dù có rất nhiều phản đối, ngày 9 tháng 8 năm 1999, Kimigayo trở thành quốc ca chính thức của Nhật và điều này đã được ghi rõ trong hiến pháp.” theo wikipedia

“「君が代」の「君」とは、「大好きで愛しい貴女・貴方」という意味。 必ずしも、天皇陛下だけを意味しているのでない。 この歌詞の意味を簡単に説明すると、 「大好きな方々が、その子々孫々まで幸福に暮らせますように、お祈りいたします」、いうことだ。 一方、現代の帝国主義国家・シナの国歌の元歌は、「反日・抗日のプロパガンダ映画の主題歌」 ということを、最近、知った。 そう、シナ政府は、自国民を幸福を願う政府ではない。あくまでも、「打倒・日本政府」 なのである。 「シナ政府の最終目標は、日本を占領し、戦争最高責任者として天皇を処刑することである」、 ということを、ある本で読んだ。 怒れ、日本国民!!”

Đọc thêm

Người Nhật ứng dụng chủ nghĩa tối giản ra sao trong đời sống?

Từ lâu, người Nhật luôn hướng đến lối sống tối giản. Họ tạo thói quen …

Leave a Reply