Trang chủ / Nhật ngữ / Phó từ trong tiếng Nhật – Phần 4

Phó từ trong tiếng Nhật – Phần 4

1.  よけい(に) (余計に)
1.1. đã rồi … lại càng hơn…

VD1. 見(み)てはいけないと言(い)われるとよけいに見(み)たくなる
Bị nói là cấm không được xem, thì tôi lại càng muốn xem hơn.
(giải thích ý nghĩa: bình thường đã muốn xem, khi bị nói lại càng muốn xem hơn )
1.2. Nhiều hơn mức thông thường, Thừa, thừa thãi

VD2. よけいに食(た)べちゃって、おなかが痛(いた)い! tôi lỡ ăn nhiều quá thành ra đau bụng
VD3. よけいなお世話(せわ)!Tham gia thừa / đồ Lắm chuyện
(ý nghĩa: anh không liên quan, để ý/ quan tâm không cần thiết)

2. むしろ(AよりむしろB)

So sánh A và B, thì B hơn/ thiên về phía B
VD.1.試合(しあい)よりむしろけんかだ。
Thi thố gì, chẳng hóa là cãi nhau / Cãi nhau hơn là thì thố.
Vd2. この家賃(やちん)でアパートを借(か)りるなら、むしろ買(か)ったほうが安(やす)い
Nếu thuê cái phòng này với mức tiền như vậy thì thà là mua luôn còn rẻ hơn.
3. かえって Ngược lại/ trái lại

VD. 彼に手伝いに行ったつもりが、かえってじゃまになってしまった。
Mình đã định đi đến giúp anh ấy nhưng ngược lại, lại làm phiền anh ấy.

4. 少々(しょうしょう)chút/ ít/ lát (biểu hiện lịch sự)

VD. 少々お待ちください(しょうしょうおまちください)
Xin đợi tôi một chút
5. 多少(たしょう)Ít nhiều ( mang hàm ý có thể là nhiều đối với người nói)

VD. 英語(えいご)なら多少(たしょう)話(はな)せますが、日本語(にほんご)は全然話せません(ぜんぜんはなせません)
Tiếng Anh thì ít nhiều tôi có thể nói, nhưng tiếng Nhật thì hoàn toàn không thể nói.
6. やや . So sánh với cái gì thì … một chút/ hơi hơi/ hơi

VD1.明日(あした)は今日(きょう)よりやや暖(あたた)かくなるでしょう
Ngày mai có vẻ như sẽ ấm hơn hôm nay một chút
VD2. 彼はやや太っているね。Anh ta hơi béo rồi nhỉ. ( béo hơn so với trước)

7. わずか

7.1 chút xíu/ tí tẹo
VD1. 一生懸命(いっしょうけんめい)走(はし)ったが、わずかに遅(おそ)くて2番(ばん)だった. Tôi đã cố chạy hết sức, nhưng chỉ chậm có chút xíu đã bị đứng thứ 2 rồi.
VD2. わずかなお金(かね)でも役に立つ(やくにたつ)
Chỉ là tí tiền đi nữa cũng có ích đấy

7.2 vẻn vẹn/ chỉ là (+số lượng) (đối với người nói thì là rất ít)
VD2. わずか3人で会社を始(はじ)めた。
Họ mở công ty chỉ vẻn vẹn với 3 người.
VD3. わずか半年(はんねん)のあいだに、息子(むすこ)の身長(しんちょう)は5センチも伸(の)びました。
chỉ vẻn vẹn nửa năm, mà con trai tôi đã cao được 5 cm.
以上
Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.

pho tu muc do

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1026552044028139

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply