Trang chủ / Du học Nhật Bản / Những câu hỏi phỏng vấn du học sinh Nhật Bản

Những câu hỏi phỏng vấn du học sinh Nhật Bản

NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN MÀ CỤC ĐÃ GỌI VỀ KIỂM TRA HỌC SINH NHẬP HỌC KỲ THÁNG 4/2015. MỜI CÁC BẠN CÙNG THAM KHẢO

 1. どこで日本語を勉強していますか?(Bạn đang học tiếng Nhật ở đâu?)
 2. 生年 月 日(Ngày, tháng, năm sinh)
 3. いつから、いつまで日本語を勉強していますか?(Học tiếng Nhật từ bao giờ đến bao giờ)
 4. どこの日本語学校に申請していますか?その学校はどこにありますなど(Hiện tại bạn có đăng ký học trường Nhật ngữ nào không? Có thì trả lời tiếp 5 câu bên dưới, không thì pass)

日本語でここから5問 (5 câu hỏi tiếng Nhật tiếp theo)

 1. 朝何を食べましたか?(Buổi sáng bạn đã ăn gì?)
 2. 昨日の天気はどうでしたか?(Thời tiết hôm qua thế nào?)
 3. 何時に起きましたか?(Bạn dậy từ mấy giờ?)
 4. あなたの携帯電話を教えてください(Hãy nói về cái di động của bạn)
 5. 趣味は何ですか?(Sở thích là gì?)
 6. 好きな動物を教えてください(Hãy nói về con vật yêu thích)
 7. 今日は何月何日ですか?(Hôm nay là tháng gì, ngày gì?)
 8. 1から10まで数えてください(Hãy đếm từ 1 đến 10)
 9. お父さんの名前は何ですか?(Tên bố bạn là gì?)
 10. 兄弟は何人がいますか?(Bạn có bao nhiêu anh em?)
 11. 今は何時ですか?(Bây giờ là mấy giờ?)
 12. 何時に学校へ行きますか?(Bạn đến trường lúc mấy giờ?)
 13. 朝は米を食べませんでしたか?(Buổi sáng bạn đã ăn cơm à?)

cau hoi thuong gap

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1054779531205390/

Đọc thêm

Du học Nhật Bản – Cần chuẩn bị bao nhiêu tiền thì đủ?

Để lập kế hoạch tiết kiệm và chuẩn bị tiền nong sẵn sàng cho chuyến …

Leave a Reply