Trang chủ / Nhật ngữ / N5 (page 5)

N5

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Tư (思)

*gõ kẻng* Aiiiii ăn bánhhhhh đê ~ Bánh hôm nay là sự kết hợp hương vị của 2 chiếc bánh đã qua. Bánh Tâm và bánh Điền sẽ ra bánh TƯ nhé cả nhà Tương truyền khi xưa người nông dân bỏ tâm tư tình cảm của mình trên mảnh ruộng, …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nam (男)

Nếu các bạn ghép hai chữ 力 với chữ 田 cuả hôm qua và hôm kia sẽ ra chữ của hôm nay : 男 Bộ: 男 – NAM 訓: おとこ, お 音: ダン, ナン Số nét: 7 JLPT: N5 Bộ thành phần: 田 (ĐIỀN) 力 (LỰC) Nghĩa: Con trai. Tước …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nguyệt (月)

Chữ hôm nay cũng dễ này, nhưng để viết đẹp thì cần cẩn thận ^^ Bộ: 月 – NGUYỆT 訓: つき 音: ゲツ, ガツ Số nét: 4 JLPT: N5 Nghĩa: Mặt trăng. Tháng. Ví dụ : 月末 NGUYỆT MẠT getsumatsu ( chữ MẠT 末 có nghĩa là cuối cùng, mạt …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Nhật (日)

Zia, chơi chữ khó nhiều rồi, hnay chúng ta chơi một chữ dễ thở hơn nhé, chữ NHẬT. 日 – NHẬT, NHỰT 訓: ひ, -び, -か 音: ニチ, ジツ Số nét: 4 JLPT: N5 Nghĩa: Mặt trời. Ngaỳ, Ví dụ : 日本 NHẬT BẢN nihon hoặc nippon ( chữ bản …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Môn (門)

Hey, hôm nay chúng ta sẽ đến với chữ Môn, có nghĩa là cánh cửa. Âm On là モン, âm kun là かど. 専門 CHUYÊN MÔN senmon ( chữ CHUYÊN trong chuyên gia, chuyên biệt) 門限 MÔN HẠN mongen ( chữ Hạn trong giới hạn) ở đây hiểu là giờ …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Hoa (花)

Các bạn đã làm rất tốt trong tuần vừa qua, nên hôm nay tặng hoa cho các bạn, chúng ta sẽ đến với chữ HOA, âm on là カ, âm kun là はな Ba ví dụ này là 3 ví dụ khoai nhất từ trước đến nay, các bạn viết …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Tư (私)

Hôm nay chơi một chữ dễ thở hơn tí nhé, chữ TƯ nghĩa là tôi, ngày nào các bạn cũng dùng với âm kun là わたし, ít dùng hơn là わたくし và âm on là シ. 3 ví dụ là : 私立 TƯ LẬP shiritsu ( chữ LẬP 立 trong thành …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Mộc (木)

Zâu, chứ hôm qua khó thế mà nhiều bạn viết đẹp quá, xấu hổ vãi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chữ MỘC (木), có nghĩa là cái cây, với âm on là モク、ボク, âm kun làき 3 ví dụ hnay cũng khoai không kém 1, 並木 TỊNH MỘC namiki …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Kim (金)

Hello, các bạn đã làm rất tốt, hôm qua chữ nhiều bạn đẹp lắm ý. Hôm nay Duy Trường bận nên Gấu phải nhờ một bạn nữ xinh đẹp giấu tên viết hộ. Không dễ như Trường đâu, hôm nay sẽ toàn chữ khó, chuẩn bị tinh thần đê Chữ KIM 金, …

Read More »

SỢ QUÁI GÌ MÀ KHÔNG VIẾT – Chữ Thủy (水)

Bài post hôm qua nhận vô cùng nhiều phản hồi từ các bạn, rất sung sướng vì điều ấy =)). Hôm nay chúng ta sẽ đến với chữ THỦY, có nghĩa là nước. Âm on スイ Âm kun みず Với 3 ví dụ lần lượt là 水田 THỦY ĐIỀN suiden …

Read More »