Trang chủ / Nhật ngữ / N3 (page 14)

N3

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 4.2 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 4.1 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 3.1 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 2.3 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 2.2 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 2.1 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 1.3 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 1.2 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 1.1 tiếng Việt

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Read More »

Phân biệt なんか và なんて trong tiếng Nhật

Cấu trúc ngữ pháp N3 nghe nhiều ở ngoài đời, nhưng để sử dụng thành thạo thì cũng không dễ smile emoticon Ý nghĩa có chút khác nhau nha: なんか: kiểu như … なんて: đến nỗi như, cỡ như … なんて馬鹿なんだ。 Sao baka đến nỗi như thế. なんか馬鹿なんだ。 Kiểu baka …

Read More »