Trang chủ / Nhật ngữ / Hán tự – Kanji

Hán tự – Kanji

Mình đã học kanji như thế nào?

Thấy các bạn rất có hứng thú với những bài viết của mình, nhân trong lúc còn đang là ông trùm thời gian sau khi về nước, mình lại làm vài tus chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về việc học tiếng Nhật. Nếu những kinh nghiệm mình …

Read More »

Học chữ Hán bài 10

Đến bài 10 nhé các bạn! Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »

Học chữ Hán bài 9

Giờ là học bài 9 Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »

Học chữ Hán bài 8

Đến hẹn lại lên, bài 8 Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »

Học chữ Hán bài 7

Đến giờ rồi, học tiếp bài 7 nào! Nguồn: Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »

Học chữ hán bài 6

Hôm nay mình tiếp tục đến bài 6 Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »

Học chữ Hán bài 5

Hôm nay đến bài 5 nha mọi người! Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »

Học chữ Hán bài 4

Đến hẹn lại lên, hôm nay mình học bài 4 Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »

Học chữ Hán bài 3

Tiếp tục đến với bài 3 nào! Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »

Học chữ Hán bài 2

Tiếp tục với nhau phần 2 nào! Nguồn: Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Read More »