Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật / Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 25

Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 25

shin nihongo

Bài Cấu trúc Ý nghĩa
25.1 Thể quá khứ thông thường + ら、~
Câu điều kiện loại 2: dùng cho hầu hết các trường hợp
* Cách dùng:
– Thêm chữ ら ở thể quá khứ thông thường của động từ, tính từ… thì sẽ biến mệnh đề đứng trước nó thành mệnh đề biểu hiện điều kiện
– Có thể dùng khi người nói muốn bày tỏ lập trường, ý kiến, yêu cầu, lời mời… của mình trong điều kiện đó

Động từ
Tính từ đuôi i
Tính từ đuôi na
Danh từ
V た
~かった
~だった
~だった

* Ví dụ:

 • 1) お金が あったら、旅行します
 • 2) 時間が なかったら、テレビを 見ません
 • 3) 安かったら、パソコンを 買いたいです
 • 4) 暇だったら、手伝ってください
 • 5) いい天気だったら、散歩しませんか
25.2 V たら、~
Ý nghĩa thứ 2 của mẫu câu ~たら: khi, sau khi
* Cách dùng: ngoài cách dùng thể hiện điều kiện, mẫu câu ~たら còn được dùng để thể hiện 1 hành động sẽ được thực hiện, hoặc 1 tình huống sẽ xẩy ra khi 1 sự việc nào đó mà được cho là chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai được hoàn thành hoặc đạt được. Thì của mệnh đề chính luôn ở thời hiện tại
* Ví dụ:

 • 1) 10時になったら、出かけましょう
 • 2) 家へ 帰ったら、すぐ シャワーを 浴びます
 • 3) 何時ごろ 見学に 行きますか
 • …昼ごはんを 食べたら、すぐ 行きます
25.3 Thể て + も, ~
Mệnh đề tương phản: Dù…, mặc dù…, cho dù…
* Cách dùng:
– Thêm も sau て là có được một từ chỉ điều kiện nghịch
– Ngược với mẫu câu ~たら, mẫu câu ~ても dùng trong tình huống hy vọng một việc gì đó đương nhiên sẽ xảy ra trong điều kiện cho trước nhưng lại không xảy ra, hoặc kết quả xảy ra trái ngược với những gì đã kỳ vọng

V て
い-Adj (bỏ i) + くて
な-Adj (bỏ na) + で
N で
も,~

* Ví dụ:

 • 1) スイッチを 入れても,機械が 動きません
 • 2) 高くても、このラジカセを 買いたいです
 • 3) 静かでも、寝ることが できません
 • 4) 日曜日でも、仕事を します
25.4 もし & いくら
Nhấn mạnh cho mẫu câu ~たら và mẫu câu ~ても
* Cách dùng:
– もし được sử dụng trong mẫu câu ~たら、bao hàm ý nhấn mạnh về giả thuyết của người nói
– いくら được sử dụng trong mẫu câu ~ても(~でも), nhấn mạnh về mức độ điều kiện
* Ví dụ:

 • 1) もし 1億円あったら、いろいろな国を 旅行したいです
 • 2) いくら 考えても、分かりません

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply