Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật / Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 22

Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 22

shin nihongo

Bài Cấu trúc Ý nghĩa
22.1 Các cách bổ nghĩa cho danh từ:
Các cách bổ nghĩa cho danh từ:
ミラーさんの 家: Ngôi nhà của anh Miller (bài 2)
新しい 家: Ngôi nhà mới (bài 8)
きれいな 家: Ngôi nhà đẹp (bài 8)
Bài này học: bổ nghĩa bằng đơn vị câu với động từ (=> định ngữ)
22.2 Cách cấu thành định ngữ: (bổ nghĩa danh từ bằng câu động từ)
Động từ dạng ngắn + Danh từ

Động từ dạng ngắn (Vる・V ない・V た) + DANH TỪ

京都へ 行く人
行かない人
行った人
行かなかった人
Người sẽ đi Kyoto
Người không đi Kyoto
Người đã đi Kyoto
Người đã không đi Kyoto

Các danh từ đóng vai trò là các yếu tố khác nhau trong câu có thể được chọn ra và bổ nghĩa bằng chính động từ của câu đó => định ngữ:
* Ví dụ:

 • 1) 私は 先週映画を 見ました
 • => 私が 先週見た 映画
 • 2) ワンさんは 病院で 働いています
 • => ワンさんが 働いている 病院
 • 3) 私は 明日友達に 会います
 • => 私が 明日会う 友達

* Chú ý:
– Khi các danh từ được bổ nghĩa thì các trợ từ を, で, に ở câu gốc sẽ không cần nữa – Định ngữ (danh từ được bổ nghĩa bằng câu động từ ) có thể ở nhiều vị trí trong câu, đóng vai trò nhiều thành phần của câu (như 1 danh từ bình thường)
* Ví dụ:
với định ngữ ミラーさんが 住んでいる家 (ngôi nhà ông Miler đang ở) ta có thể có:

 • 1) これは ミラーさんが 住んでいる家です

  => là một chủ ngữ

 • 2) ミラーさんが 住んでいる家は 古いです

  => Là một vị ngữ

 • 3) ミラーさんが 住んでいる家を 買いました

  => Là một tân ngữ

 • 4) 私は ミラーさんが 住んでいる家が 好きです

  => Là một tân ngữ

 • 5) ミラーさんが 住んでいる家に 猫が いました

  => Là 1 danh từ chỉ vị trí

 • 6) ミラーさんが 住んでいる家へ 行ったことが あります

  => Là một danh từ chỉ địa điểm

22.3 N が
Danh từ trong câu có sử dụng định ngữ
* Cách dùng: khi câu động từ bổ nghĩa cho 1 danh từ (tạo ra định ngữ) thì chủ ngữ (chủ thể của hành động) trong câu bổ nghĩa đó được xác định bởi trợ từ が
* Ví dụ:

 • 1) ミラーさん ケーキを 作りました

  => Câu bình thường

 • これ ミラーさん 作ったケーキです

  => Câu định ngữ

 • 2) カリナさん 絵を 書きました

  => Câu bình thường

 • Tôi thích bức tranh mà chị Carina đã vẽ
  わたしは カリナさん 書いた絵が 好きです

  => Câu định ngữ

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply