Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật / Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 19

Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 19

shin nihongo

Bài Cấu trúc Ý nghĩa
19.1 Động từ quá khứ dạng ngắn: thể た
Cách tạo động từ thể た: => giống y như thể て
– Chỗ nào chia là て và で thì thay bằng た và だ
Nhóm I:
– かい => かい
– のん => のん
Nhóm II:
– たべ => たべ
– み  => み
Nhóm III:
– き => き
– し => し
19.2 V たことが あります
Đã từng (làm)…
* Cách dùng: nói về một kinh nghiệm đã gặp, đã từng trải qua trong quá khứ
* Ví dụ:

 • 1)馬に 乗ったことが あります
 • 2) 桜を 見たことが あります

* Chú ý: thể câu văn này khác cơ bản với thể câu văn muốn diễn tả một hành động chỉ đơn thuần xảy ra ở quá khứ
* Ví dụ:

 • 1)去年北海道で 馬に 乗りました
 • 2) 先週桜を 見ました

* Câu hỏi: câu hỏi của mẫu câu này sẽ có nghĩa là hỏi xem ai đó đã từng làm gì đó hay chưa
* Ví dụ:

 • Bạn đã bao giờ đi Nhật Bản chưa
  日本へ 行ったことが ありますか
 • … はい、あります/…はい、3回 あります
 • … いいえ、ありません/…いいえ、一度も ありません
19.3 V たり、V たり します
Lúc thì… lúc thì… và…
* Cách dùng:
– Dùng khi muốn biểu hiện một vài hành động đại diện trong số nhiều hành động mà chủ thể thực hiện mà không cần biết cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau
– Thì của mẫu câu được biểu thị ở cuối câu
* Ví dụ:

 • 1)日曜日は テニスを したり、映画を 見たり します
 • 2)昨日買い物したり、音楽を 聞いたり しました

* Chú ý: không nhầm với câu văn sử dụng て để nối câu đã học ở bài 16

 • 1)日曜日は テニスを したり、映画を 見たり します
 • 2)日曜日は テニスを して、映画を みます

Ở câu 2 ý nghĩa là hành động xem phim diễn ra sau khi chơi tennis
Ở câu 1 không có mối quan hệ về mặt thời gian giữa hai hành động. Trong rất nhiều các hoạt động diễn ra vào ngày chủ nhật sẽ bao gồm hai hành động chơi tennis và xem phim. Và sẽ không tự nhiên khi dùng để liệt kê những hành động mang tính chất hàng ngày của con người như ngủ dậy, ăn cơm hay đi ngủ..

19.4 A い [い] => ~く + なります
A な [な] => ~に + なります
Nに + なります
Trở nên (được)
* Cách dùng: chỉ sự thay đổi một tình trạng hay một điều kiện
* Ví dụ:

 • 1)寒いです => 寒く なります
 • 2)元気[な] => 元気に なります
 • 3)25歳 => 25歳に なります

* Chú ý: Khi một vật ở gần cả hai người thì cả hai người đều có thể dùng これ hay この

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply