Trang chủ / Nhật ngữ / Nâng cao thành tích học tập tiếng Nhật – Phần 2

Nâng cao thành tích học tập tiếng Nhật – Phần 2

Lần trước post bài Nâng cao thành tích học tập tiếng Nhật, có 1 bạn comment với ý kiến đóng góp rất nhiệt tình và góp ý, mình xin được phép trích dẫn lại tạo thành 1 bài viết mới. Tạm gọi là phần 2, mọi người vừa xem để tự lấy kinh nghiệm của bản thân, vừa tự luyện tập nhé.

tu hoc

 

成績を上げるために必要な要素を、あらためて整理します。
Điều chỉnh lại các yếu tố trọng yếu để nâng cao thành tích học tập

成績とは「勉強時間」「集中力」「勉強法」の3つの柱から成り立っています。
Thành tích học tập được thành lập từ 3 trụ cột chính là “thời gian học tập” “năng lực tập trung” “phương pháp học tập”

この3つのレベルを上げることで、より成績も上がっていきます。
Nâng cao 3 mức độ này thì thành tích học tập cũng sẽ tăng lên

まず成績を上げるために一番必要なのは、やはり「勉強時間」です。
Đầu tiên cái quan trọng nhất đề nâng cao thành tích học tập quả nhiên là “thời gian học tập”

まったく勉強していない人が、高得点を得ることはありません。
Người hoàn toàn không học gì thì không có chuyện giành được điềm số cao

やはり勉強時間が長いほど、多くの情報に触れ、復習の回数も増えます。
Quả nhiên thời gian học càng lâu dài thì (chúng ta) được tiếp xúc với khối lượng thông tin lớn, cả số lần ôn tập cũng tăng lên

電車での移動時間を活用したり生活の隙間時間を集めたりなど、勉強時間が多い人ほど、やはり成績がいいものです。Người có nhiều thời gian (bằng cách) như nào là tận dung thời gian di chuyển bằng xe điện hay tập hợp thời gian trống trong sinh hoạt… thì đúng là thành thích học tập sẽ tốt

集中力のない勉強は、意味がないといっても過言ではありません。
Việc học mà không có khả năng tập trung thì cho dù nói là vô nghĩa thì cũng không phải là quá lời

テレビを見ながら勉強をしようとしても、だらだらになってしまい勉強は進みません。
Cho dù vừa học vừa xem TV thì việc học không tiến triển do lỡ trở nên kéo dài lê thê

覚えたり理解したりするときには、集中する力が必要です。
Khi học thuộc hay lý giải (điều gì) thì cần thiết có năng lực tập trung

勉強をするときくらいは、テレビや音楽を消しましょう。
(Tối thiểu) cỡ như khi học bài thì hãy tắt nhac hay TV nào!

覚えることや理解に、どれだけ全神経を集中できるからです。
Là bởi vì có thể tập trung toàn bộ tinh thần cho việc học thuộc hay lý giải

この集中力が強ければ、たとえ勉強時間が短くても、充実した時間を送ることができるでしょう。
Sức tập trung càng mạnh thì tỉ dụ cho dù thời gian học tập ngắn thì có lẽ (cũng) có thể có được (khoảng) thời gian (học) tối ưu

最後に大切なのは「勉強法」です。Cái quan trọng cuối cùng là “phương pháp học tập”

世の中には「勉強の進め方」や「覚えやすい記憶法」など数々の効率のいい勉強法があります。
Trên thế giới có vô số phương pháp học tập (cho) hiệu suất tốt như là “cách thúc đẩy việc học” hay “phương pháp ghi nhớ dễ thuộc”

たとえば「歴史を勉強するときには漫画から始める」というのも賢い勉強の進め方です。
Chằng hạn như (phương pháp) “(trước) khi học lịch sử thì bắt đầu từ truyện tranh” cũng là cách thúc đầy việc học thông minh

漫画を使って時代背景・登場人物・出来事など、おおよその理解から始めれば、教科書を使った勉強もはかどるに違いありません。Nếu bắt đầu từ cách hiều bối cảnh thời đại, nhân vật xuất hiện, sự kiện… (bằng cách) sử dụng truyện tranh thì chắc hẳn việc học sử dụng SGK cũng sẽ diễn ra trôi chảy

「勉強時間」「集中力」「勉強法」のうち、あなたはすべて押さえていますか。
Trong (3 yếu tố) “Thời gian học tập” “Năng lực tập trung” “Phương pháp học tâp” thì bạn đã kiểm soát/ chế ngự được tất cả chưa?

どれかが抜けると、なかなか成績が上がりません。
Hễ mà cái nào (trong 3 yếu tố) bị nhổ bỏ thì thành tích khó lòng mà nâng cao

Tác giả: Anh Do

Comment gốc: Tại đây

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply