Trang chủ / Nhật ngữ / Lớp học tiếng Nhật miễn phí tại Nhật

Lớp học tiếng Nhật miễn phí tại Nhật

1) Danh sách lớp học tiếng Nhật volunteer trên toàn nước Nhật

http://u-biq.org/volunteermap.html

2) Tokyo Nihongo Volunteer Network 

http://www.tnvn.jp/guide/

3) Lớp học ở Itabashi (Tokyo) 地球の仲間日本語教室

Blog: http://blog.goo.ne.jp/dauchi0425

Facebook:https://www.facebook.com/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E4%BB%B2%E9%96%93%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%AE%A4-1398432497071825/timeline/

[ Tham khảo: Học online theo course từ thấp lên cao ]

(phần lớn dạy bằng tiếng Anh và tiếng Nhật đơn giản)

U-biq ゆーびっく

http://study.u-biq.org/english.html ★★★★★

Website tự học tiếng Nhật từ chưa biết gì đến trung cấp.

オンライン日本語テスト

http://test.u-biq.org/japanese.html ★★★★★

Kiểm tra trình độ từ sơ cấp ~ trung cấp: ngữ pháp 文法, từ vựng 語彙, chữ Hán 漢字, nghe hiểu 聴解, đọc hiểu 読解

WEB版『エリンが挑戦!にほんごできます。』 国際交流基金

https://www.erin.ne.jp/en/ ★★★★★

Học tiếng Nhật sơ cấp online. JAPAN FOUNDATION cung cấp!

Cùng nhau học tiếng Nhật, tải văn bản/âm thanh miễn phí | NHK WORLD

http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/index.html ★★★★★

Chủ yếu trình độ sơ cấp. NHK WORLD!

JPLANG 日本語を学ぶ ★★★★★

http://jplang.tufs.ac.jp/vi/ka/1/1.html (sơ cấp)

http://jplang.tufs.ac.jp/int2/bu/1/bu-1.html (trung cấp)

http://jplang.tufs.ac.jp/int2/ka/5-1/be5-1.html (hội thoại)

初級日本語げんき(げんきな自習室) ★★★★★

http://genki.japantimes.co.jp/self_en

Tự học tiếng Nhật sơ cấp theo khóa học “Genki” của báo Japan Times.

My Kikitori – Practice Your Japanese Listening Skills

http://mykikitori.com/index.html ★★★★

Luyện nghe sơ cấp soạn theo khóa học “Genki” của báo Japan Times.

AJALT Online教材

http://www.ajalt.org/online/ ★★★★

Tự học tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp. Hiệp hội Phổ cập Tiếng Nhật Quốc Tế cung cấp.

Survival Japanese (Practical Spoken Japanese) ★★★★

http://www.ajalt.org/sj/

Học tiếng Nhật thực dụng bằng tiếng Anh. Trình độ sơ cấp.

ちまたの日本語 ★★★★

http://www.ajalt.org/rwj/

Học tiếng Nhật theo các chủ đề bằng tiếng Anh. Sơ cấp – trung cấp.

日本の生活みとこっと ★★★★

http://www.ajalt.org/mitokotto/index1.html

Học tiếng Nhật thực dụng bằng tiếng Anh. Trình độ sơ cấp.

Learn Japanese on the web ★★★★

http://www.coscom.co.jp/j-index.html

Học tiếng Nhật sơ cấp.

インターネット日本語しけん ★★★

https://momo.jpf.go.jp/sushi/

Test trình độ tiếng Nhật đơn giản.

日本語を一緒に勉強しましょう! Let’s learn Japanese together

http://thejapanesepage.com/ ★★★★

11960209_1632301050351634_5358896083886294032_n

Link nguồn: https://www.facebook.com/notes/977374998945844

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply