Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật / [Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 6: Từ hữu dụng

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 6: Từ hữu dụng

Bài học hôm nay sẽ là về: những từ hữu dụng được dùng trong nhiều tình huống khác nhau

すみません:Xin lỗi

すみません、これはいくらですか?:Xin lỗi, cho tôi hỏi cái này giá bao nhiêu?

ありがとう(ございます):Cám ơn (thể thường/thể lịch sự)

Chúng ta có thể sử dụng những từ này khi muốn gọi hoặc cám ơn ai đó

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=F0bmN2ByRnU)


Dịch bởi: Wow Japanese

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply