Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật / [Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 22 – Mua sắm

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 22 – Mua sắm

Bài học về những từ chúng ta có thể sử dụng khi đi mua sắm.

これ: cái này (gần người nói)

それ: cái kia (gần người nghe)

あれ: cái kia ( xa cả người nói lẫn người nghe)

これはいくらですか: cái này giá bao nhiêu?

これはなんですか: đây là cái gì?

これをください: tôi sẽ lấy cái này.

それはなんですか: cái đó là gì vậy?

それをください: cái đó là gì vậy?

あれはなんですか: cái đó là gì vậy?

あれをください: cái đó là gì vậy?

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=AWfJaFwZvP4)

Dịch bởi: Wow Japanese

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply