Trang chủ / Chữ Hán đơn giản - I Love Kanji / Học tiếng Nhật qua bản tin NHK News Easy (page 3)

Học tiếng Nhật qua bản tin NHK News Easy

Học tiếng Nhật hiệu quả qua bản tin – NHK News easy 1

Link down: Mediafire 1. Nghe đi nghe lại đoạn tin ít nhất 6 lần 2. Xem giải thích từ mới ngữ pháp ở cuối video 3. Download script về vừa nghe theo vừa nhìn để ôn lại(chú trọng vào nghe để nhớ chứ tuyệt đối không được đi sâu phân …

Read More »