Trang chủ / Nhật ngữ / Hán tự - Kanji / Chữ 話 (Thoại) trong tiếng Nhật

Chữ 話 (Thoại) trong tiếng Nhật

Chữ Thoại ( WA, hanashi) có nghĩa là câu chuyện, lời nói, sự chém gió, có thể ghi nhớ bằng câu sau : ngôn ngữ 言 được thể hiên bằng lưỡi 舌 là nói

thoai
話題 wadai THOẠI ĐỀ chủ đề chém gió
話法 wahou THOẠI PHÁP cách chém gió
話術 wajutsu THOẠI THUẬT nghệ thuật chém gió
会話 kaiwa HỘI THOẠI
談話 danwa ĐÀM THOẠI
話し中 hanashichuu đang chém gió
話し手 hanashite người chém gió

Nguồn: Fanpage Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply