Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Lịch sử Nhật Bản (page 6)

Lịch sử Nhật Bản

Hiến pháp Nhật Bản năm 1946 do 24 người Mỹ biên soạn

Bản Hiến pháp năm 1946 (bổ sung năm 1947) của Nhật do Tướng Douglas MacArthur, người chỉ huy lực lượng đồng minh, đã ra lệnh cho nhóm tuỳ viên của ông soạn thảo bản Hiến pháp cho Nhật thời hậu chiến. Hai mươi bốn người Mỹ, cả quân sự lẫn …

Read More »