Trang chủ / Nhật ngữ / Các bài học tiếng Nhật – Bài 83: せめて, 少なくとも, せいぜい

Các bài học tiếng Nhật – Bài 83: せめて, 少なくとも, せいぜい

皆さん、こんばんは。

Lần này đi luôn vào ví dụ nhé:

1. 漢字を全て覚えるのは大変だけど、せめて基本的な1000字くらいは覚えたほうがいいでしょう。

Học thuộc hết các chữ Hán thì vất vả lắm, nhưng ít nhất nên học thuộc 1000 chữ căn bản.

2. 優勝(ゆうしょう)するのは無理だしても、せめて入賞(にゅうしょう)はしたい。

Nếu chiến thắng thì có lẽ là quá sức nhưng ít nhất cũng muốn có giải gì đó

3. 海外旅行(かいがいりょこう)に行くなら、現地(げんち)の言葉(ことば)のうち、少なくとも挨拶(あいさつ)の表現(ひょうげん)ぐらいは覚えておいたほうがいいと思う。

Nếu đi du lịch nước ngoài thì trong ngôn ngữ bản địa, tôi nghĩa là nên học thuộc tối thiểu cách chào hỏi.

4. 人数 (じんすう)が足りませんね。少なくとも、あと三人は必要(ひつよう)です。

Số lượng người không đủ rồi. Cần ít nhất 3 người nữa.

5. 東京から大阪まで夜行(やこうばす)バスで行くなら、少なくとも6時間かかるだろう。

Nếu đi xe bus đêm từ Tokyo đến Osaka, ít nhất là mất 6 tiếng.

6. ここから駅まで歩いてもせいぜい5分です。

Từ đây đến nhà ga, dù đi bộ cũng chỉ mất tối đa là 5 phút.

7. 来週給料(きゅうりょう)が上がるんだって。でも、せいぜい数千円(すうせんえん)でしょう。

Nghe nói là tuần sau tăng lương. Nhưng chắc cùng lắm chỉ tăng được vài nghìn yên thôi.

Qua các ví dụ, chắc mọi người hiểu rõ về các trợ từ rồi:

*) せいぜいDịch sẽ là: Tối đa là, Cùng lắm là. Tức là không có sự tồn tại của trên mức đưa ra.

*) 少なくとも và せめて Tối thiểu là…, ít nhất là …. . Nhưng có sự phân biệt cách sử dụng như sau: Cả hai đều nói về số lượng và mức độ, cái mức đưa ra là sự thấp nhất phải có. Nhưng せめてcòn mang sắc thái  mong muốn, ước muốn có được mức thấp nhất đó.

Bài hôm nay kết thúc tại đây, xin lỗi vì hôm nay post bài muộn.

 

Chúc mọi người ngủ ngon ^^

Tyn Aki

hoc-tieng-nhat

Link nguồn: https://www.facebook.com/notes/631541943529153/

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply