Trang chủ / Nhật ngữ / Các bài học tiếng Nhật – Bài 10: ~に限らず(にかぎらず)

Các bài học tiếng Nhật – Bài 10: ~に限らず(にかぎらず)

Trong bài học hôm nay chúng ta sử dụng 1 cấu trúc rất đơn giản ~に限らず. Chữ Hán 限(HẠN) có nghĩa là hạn chế, bị giới hạn. 限る là động từ chỉ việc giới hạn, còn 限らず là phủ định của nó. Cấu trúc này được dùng khi chúng ta muốn diễn tả một cái gì đó không bị giới hạn bởi từ-đứng-đằng-trước-に.

 

Ví dụ:

このスポーツは若者(わかもの)に限らず、老人(ろうじん)にも好きです。

Môn thể thao này không chỉ thanh niên mà đến ông già cũng thích chơi

 

このバイクは男性(だんせい)に限らず、女性(じょせい)も使え(つかえ)ます。

Chiếc xe máy này không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng dùng được.

 

Cách dùng tương đương trong tiếng Anh là: …..not only…..but also…..

 

Have a nice day!

 

Kham Pha

hoc-tieng-nhat

Link nguồn: https://www.facebook.com/notes/590918340924847/

Đọc thêm

Bucha học tiếng Nhật – Học mà chơi, chơi mà học

Bucha học tiếng Nhật là phần mềm học tiếng Nhật tốt nhất với phương pháp …

Leave a Reply