Trang chủ / Chia sẻ / Anh hãy tự giúp anh trước, trời sẽ giúp anh sau

Anh hãy tự giúp anh trước, trời sẽ giúp anh sau

天は自ら助くる者を助く
(てんはみずからたすくるものをたすく )

神様は努力する人の背中のみ「後押し」ができる。

Anh hãy tự giúp anh trước, trời sẽ giúp anh sau.
La Fontaine

https://happylifestyle.com/2170

Khi bạn đang ở trong cầu thang máy, chuẩn bị đóng cửa thì thấy có người từ xa rảo bước đến muốn cùng vào thang máy, bạn sẽ nhấn nút “mở” để chờ người ta, đúng không?

Ngược lại thì sao, một người cũng muốn lên thang máy nhưng đi rất lững thững thì sao, người đó có khả năng cao là bị cho đứng ngoài vì bạn sẽ nhấn nút “đóng” cho nhanh.

Một người nỗ lực sẽ được người khác giúp, trời giúp. Nói có vẻ duy tâm là vậy nhưng thực ra không duy tâm chút nào. Bởi vì nếu người đó không nỗ lực trước thì giúp kiểu gì?

まず、あなたが行動しなければ、行動を手伝いたくても手伝えないのです。
Nếu trước tiên bạn không hành động thì dù ai muốn giúp cũng không giúp được gì cả.

Nhiều người muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chỉ ngồi đợi công việc tốt đến, hoàn cảnh học tiếng Nhật thuận lợi, đợi người giới thiệu trường tốt, công ty tốt. Muốn tìm hiểu thông tin nhưng không chịu tự tìm trước mà luôn bắt đầu bằng câu hỏi “cho em hỏi…” mặc dù thông tin đầy ra đó. Nếu không có ai trả lời thì sao, nếu người giới thiệu công ty hoặc công việc không tốt thì sao, trách họ chăng?

Vì vậy, hãy tự giúp mình trước bằng cách nỗ lực.

you help your life

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1205368579479817/

Đọc thêm

Những cái chết cô đơn ở thành phố đông dân nhất nước Nhật

Giữa thủ đô hơn 10 triệu người của Nhật, hàng nghìn người cao tuổi từ …

Leave a Reply