Trang chủ / Nhật ngữ / N2 / [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 3

[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 3

Bài 3: Người 人 ひと

nguoi thay
幼い おさない ngây thơ, trẻ con
坊ちゃん ぼっちゃん cậu bé
世代 せだい thế hệ
成人 せいじん thành niên
未成年 みせいねん vị thành niên
老人 ろうじん người già
寿命 じゅみょう tuổi thọ
。老衰 ろうすい sự suy yếu do tuổi già
亡くなる なくなる mất, chết
人生 じんせい nhân sinh, đời người
本人 ほんにん bản thân
自身 じしん bản thân
自ら みずから tự bản thân
者 もの người
人物 じんぶつ nhân vật, người
美人 びじん người đẹp
人込み ひとごみ đám đông người
大衆 たいしゅう đại chúng

Tác giả: Trinh Trương

Đọc thêm

Làm cách nào để học thuộc từ vựng tiếng Nhật

Mình cảm thấy rất áy náy vì có nhiều bạn inbox hỏi mình: “Cô ơi! …

Leave a Reply