Trang chủ / Tag Archives: cộng đồng Việt Nhật (page 3)

Tag Archives: cộng đồng Việt Nhật

Quán dụng ngữ trong tiếng Nhật – Phần 3

1. Quán dụng ngữ sử dụng bộ phận ĐẦU ( 頭(あたま)) 1.1 頭が上がらない(あがらない)( không ngẩng đầu lên được, mang ơn huệ) VD1. 父のほうが母より収入(しゅうにゅう)が少(すく)ないので、父は母に頭が上がらない。Bố có thu nhập ít hơn mẹ, vậy nên bố không ngẩng đầu lên được với mẹ. VD2. 何度(なんど)も助(たす)けてもらって、彼に一生(いっしょう)頭が上がらない. Vì được giúp đỡ bao nhiêu lần rồi, nên tôi …

Read More »

Tìm hiểu về quán dụng ngữ trong tiếng Nhật

Các bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ 慣用句 (かんようく quán dụng ngữ) những cụm từ ghép có cấu tạo xuất phát từ một bộ phận cơ thể con người ghép thành sẽ được coi là Quán Dụng ngữ . Khi gặp những cụm từ này các ban đừng …

Read More »

Quán dụng ngữ trong tiếng Nhật – Phần 4

(慣用句) Quán dụng ngữ – Phần 4 (手) 1. 手が空く(てがあく)Rảnh tay やっと手が空いたから食事にしよう Cuối cùng cũng rảnh tay, ăn thôi. 2. 手が掛かる(てがかかる)mất công mất sức, mất thời gian ( .. chăm sóc, để ý ) 子供(こども)がまだ小(ちい)さくて手が掛かるので旅行(りょこう)に行くひまもない. Vì con còn nhỏ nên rất mất thời gian chăm sóc, chẳng rảnh để đi …

Read More »

Quán dụng ngữ trong tiếng Nhật – Phần 5

1. Sử dụng bộ phận : 肩(かた)vai・腕(うで)cánh tay・指(ゆび)ngón tay 肩を並べる(かたをならべる)Bằng vai phải lứa/ ngang bằng/ sánh vai VD. 一生懸命勉強(いっしょうけんめいべんきょう)して、成績(せいせき)がいい人(ひと)と肩を並べられるようになった Tôi đã cố gắng học, và đã có thể ngang bằng với những người thành tích tốt 肩を持つ(かたをもつ)ủng hộ/ đồng hành/ làm bạn/ đứng về phe/ đồng minh VD.彼の肩を持つのはやめてください。 Hãy thôi ngay …

Read More »

Các bài học tiếng Nhật – Bài 54: V1てはV2

Cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa, cứ viết rồi lại xóa….   Các bạn sẽ hỏi …

Read More »

Một vài cụm từ giao tiếp tiếng Nhật thông dụng

Viết đầy đủ thì nhiều lắm, đến phải mấy trang. Sau đây mình sẽ tổng hợp một vài từ theo kinh nghiệm (xem phim) của mình là thường sử dụng. Bonus thêm cho mấy bạn vài ví dụ chém gió của mềnh. Có gì bổ sung và sửa với mình …

Read More »

Một vài phó từ chỉ mức độ thông dụng trong tiếng Nhật

Tiếp sau bài tiếp đầu ngữ, thì phần này mình nghĩ cũng khá là quan trọng trong việc diễn đạt ý muốn nói. Vậy sau đây mình nói mấy cái thông dụng ( theo mình nghĩ thế) nhé. Lần này tranh thủ rãnh tay trên tàu nên mình sẽ bonus …

Read More »

Phân biệt những nhóm phó từ cận nghĩa thường dùng trong tiếng Nhật hiện đại

I. Phó từ tiếng Nhật 1. Vai trò của phó từ tiếng Nhật Trong tiếng Nhật hiện đại, người Nhật sử dụng khá nhiều phó từ. Phó từ là những từ không mang nghĩa từ vựng như danh từ, tính từ, động từ. Hầu như chúng không có khả năng …

Read More »

Bài viết giành cho những bạn sắp qua Nhật

Nó khá dài và khá khó nghe nên không dành cho những bạn thiếu kiên nhẫn! Mình chuẩn bị nói những điều rất đơn giản nhưng một bộ phận to đùng các bạn toàn bỏ qua, lười suy nghĩ. Nếu các bạn chịu khó để tâm thì đi bất kì …

Read More »

Nền tảng của giáo dục

Nội dung bài viết này mình đề cập đến không có liên quan đến Nhật nhưng nó nói lên sự giáo dục, rèn luyện bài bản, xuyên suốt thì nó đem lại hiệu quả như thế nào. Như các bạn cũng đã biết tối qua , các em U19 Việt …

Read More »