Trang chủ / Nhật ngữ (page 20)

Nhật ngữ

July, 2016

 • 2 July

  [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 29

  Tuần mới bài mới nào các bác ơiiii TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 Bài 29: Vị trí 立場 立場 , Vai trò 役割 やくわり 担当する たんとう phụ trách 。担当者 người phụ trách 責任 せきにん trách nhiệm 。責任者 người chịu trách nhiệm 代理 だいり đại lý, đại diện 議長 ぎちょう chủ tịch 当番 とうばん việc thực thi nhiệm vụ 役目 やくめ vai …

 • 2 July

  Tham khảo một số từ lóng trong tiếng Nhật

  Bài này tôi muốn nói về tiếng Nhật chửi rủa và từ lóng tiếng Nhật. Bực mình, điên tiết là cảm xúc chung của con người, làm sao để diễn đạt chính xác mức độ sôi máu của bạn cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo thành …

 • 1 July

  [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 28

  Tranh thủ rảnh xíu gõ luôn bài 28 cho các bác cuối tuần nhầm nhi TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 Bài 28: Xã hội 社会 しゃかい、 Đất nước 国 くに、 Luật lệ ルール 国会 こっかい quốc hội 国家 こっか quốc gia 治める おさめる trị vì 政治 せいじ chính trị 。政治家 せいじか chính trị gia 総理大臣 そうりだいじん thủ tướng 政党 せいとう chính đảng 。党 とう đảng 官庁 かんちょう …

June, 2016

 • 30 June

  [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 27

  TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスターN2 Từ vựng bài 27: 対象、範囲 Đối tượng, phạm vi 限る Giới hạn 限られた時間で、どこまで準備できるだろう Trong thời gian đã giới hạn, có thể chuẩn bị đến đâu ? 限り Giới hạn ( Trong phạm vi ) 商品到着後7日間に限り、返品も可能です Nếu trong vòng 7 ngày sau khi hàng tới nơi thì …

 • 29 June

  [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 26

  Tiếp chủ đề học hành hôm trước TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 Từ vựng bài 26: Đại học 大学 ,Nghiên cứu 研究 けんきゅう 分野 ぶんや lĩnh vực 政治学 せいじがく chính trị học 経済学 けいざいがく kinh tế học 教育学 きょういくがく giáo dục học 心理学 しんりがく tâm lí học 物理学 ぶつりがく vật lí học 自然科学 しぜんかがく khoa học tự nhiên 人文科学 じんぶんかがく khoa học …

 • 28 June

  Những cách nói cố lên trong tiếng Nhật thay cho từ Ganbatte mà có thể bạn chưa biết

  Bạn có thể để ý là người Nhật thường cổ vũ nhau bằng cách nói Ganbatte, tuy nhiên, ở nước ngoài có đến hàng ngàn cách khác nhau để làm điều đó. Chúng ta không thể đổ lỗi tại sao họ hay sử dụng nó để cổ vũ ai đó …

 • 28 June

  [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 25

  TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 Từ vựng bài 25: Trường học 学校, giáo dục 教育 きょういく 課程 かてい chương trình カリキュラム chương trình học 在学する ざいがく đang đi học 進学する しんがく lên lớp, học tiếp 再試験 さいしけん thi lại 答案 とうあん đáp án 不合格 ふごうかく trượt, không đỗ 落第する らくだい trượt 幼稚園 ようちえん trường mẫu giáo 塾 じゅく lớp học thêm 幼児 ようじ …

 • 27 June

  [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 24

  Từ vựng nhân ngày nắng ấm nào. TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 Bài 24: 動物 どうぶつ động vật、 植物 しょくぶつ thực vật、人間 にんげん con người 蒔く・撒く まく gieo 根 ね rễ 。根っこ rễ 養分 ようぶん dinh dưỡng 草 くさ cỏ 。草を刈る くさをかる cắt cỏ 茂る しげる rậm rạp 幹 みき thân cây 芽 め mầm つぼみ nụ 花粉 かふん phấn hoa 雄 おす giống đực 雌 めす …

 • 26 June

  [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 23

  Chúng ta học đến đâu rồi ý nhỉ, Tiếp 日本語単語スピードマスターN2 nào Bài 23: Công cụ 道具 どうぐ, dụng cụ 器具 きぐ, máy móc 機械 きかい 装置 そうち thiết bị はかり cân タイマー đồng hồ hẹn giờ メーター đồng hồ đo 受話器 じゅわき thiết bị nhận điện thoại 電卓 でんたく máy tính ライター bật lửa 金庫 きんこ két sắt 望遠鏡 ぼうえんきょう …

 • 25 June

  [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 22

  Mai bế giảng rồi, dù rất háo hức nhưng không quên nhiệm vụ phải học 😀 Mai bác nào bế giảng giống e không ạ? TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2 Bài 22: Nguyên liệu 原料 げんりょう, vật liệu 材料 ざいりょう 素材 そざい vật chất 布 ぬの vải 綿 めん・わた bông, cốt tông 絹 きぬ lụa 。シルク lụa 毛皮 けがわ da …