Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật (page 4)

Ngữ pháp tiếng Nhật

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 50: Liên từ

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=9Em96DVmAJc) Dịch bởi: Wow Japanese

Read More »

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 48: Trà

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=n8FfIX7B2m0) Dịch bởi: Wow Japanese

Read More »

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 47: Cách nói “Không”

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=ZuXJu1E3-Wg) Dịch bởi: Wow Japanese

Read More »

[Mimi Kara Oboeru Bunpou] Luyện thi tiếng Nhật ngữ pháp N1 – Phần 2

N1- NGữ pháp N1 – Mimi Kara Oboeru N1.(P2) Cách học ngữ pháp N1 cũng như N3, N2 thôi, các bạn coi 120 mẫu ngữ pháp này là 120 từ mới. Học và nghe theo video liên tục, 1 tuần là nhớ, Nhưng để ngấm thì cần kết hợp ôn …

Read More »

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 45: Quê hương của tôi

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=CWOFmoGWPIk) Dịch bởi: Wow Japanese

Read More »

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 44 – Những từ tượng thanh thú vị

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=eRKLDEbG_Ds) Dịch bởi: Wow Japanese

Read More »

[Mimi Kara Oboeru Bunpou] Luyện thi tiếng Nhật ngữ pháp N1 – Phần 1

1 Tuần nhớ hết ngữ pháp N1: Cách học cũng như đối với N4,N3,N2 mình đã làm, coi 100 mẫu ngữ pháp là 100 từ mới, nghe liên tục Video Mimi kara Oboeru trong 1 tuần là nhớ được lần 1. Muốn nhớ kĩ thì lại tiếp tục ôn lại …

Read More »

Ngữ pháp Shin Nihongo – Bài 50

Bài Cấu trúc Ý nghĩa 50 KHIÊM NHƯỜNG NGỮ KHIÊM NHƯỜNG NGỮ Khiêm nhường ngữ là cách nói khiêm tốn, nhún nhường dùng cho những hành động, hành vi của người nói A hay những người thuộc quan hệ trong của A đối với người nghe B hay người được …

Read More »

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 43 – Mặc quần áo

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=Y2xgNxLYtNw) Dịch bởi: Wow Japanese

Read More »

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 42 – Trường học

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=EVpUlH9Nlkk) Dịch bởi: Wow Japanese

Read More »