Trang chủ / Chữ Hán đơn giản - I Love Kanji / Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 1.4 tiếng Việt

Luyện thi cấp tốc: 1 tháng đỗ N3 – Dokkai Soumatome 1.4 tiếng Việt

Mình làm gần xong quyển Dokkai Soumatome rồi, mỗi tuần 4 video, 6 tuần là 24 video, hiện nay đã làm được 19 video.
Các video ngày thứ 7 là ngày quan trọng nhất vì nó sát với đề thi thực nhất, các bạn nên nắm vững những bài số 7 này.

Hiện tại vẫn là thời kỳ đầu tư học từ vựng theo Mimi Kara GOI N3. Nhưng khi nào buồn các bạn muốn đổi gió thì học qua Dokkai, mai sau gần thi lại làm lại 1 lượt nữa, thì sẽ rất vững.

Xem thêm: Playlist học từ vựng N3

Nguồn: Fanpage Chữ Hán đơn giản – I Love Kanji

Đọc thêm

Lộ trình học N3 trong 6 tháng – Ngày thứ 27

Ngày thứ 27 rồi, còn 3 ngày nữa là tròn 1 tháng, mọi người tiếp …

Leave a Reply