Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật / [Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 43 – Mặc quần áo

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 43 – Mặc quần áo

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=Y2xgNxLYtNw)

Dịch bởi: Wow Japanese

Đọc thêm

Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Unit 11

Cũng phải đến gần nửa tháng rồi không post từ vựng Mimi Kara Oboeru cho …

Leave a Reply