Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật / [Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 40 – Bãi biển

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 40 – Bãi biển

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=og3GXK2gdfc)

Dịch bởi: Wow Japanese

Đọc thêm

Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2 – Unit 12

Nhân tiện chuẩn bị dữ liệu cho game Bucha Học tiếng Nhật, có một bạn …

Leave a Reply