Trang chủ / Nhật ngữ / Ngữ pháp tiếng Nhật / [Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 13 – Những từ thông dụng (P2)

[Học tiếng Nhật cùng Konomi] Bài 13 – Những từ thông dụng (P2)

Một số cụm từ thường gặp trong tiếng Nhật.

なつかしい: Nhớ nhung.

がんばって: Cố lên!!!, chúc may mắn.

Lần này, hày cùng nói lời động viên tới bạn của mình hoặc nói về những điều mà bạn nhớ đến hồi còn nhỏ với những cụm từ chúng ta vừa học nhé.

(Japan Society is the rights holder for this video. The original link: https://www.youtube.com/watch?v=pR6aQUll4rk)


Dịch bởi: Wow Japanese

Đọc thêm

Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2 – Unit 12

Nhân tiện chuẩn bị dữ liệu cho game Bucha Học tiếng Nhật, có một bạn …

Leave a Reply