Trang chủ / Nhật ngữ / Hán tự - Kanji / Học chữ Hán bài 9

Học chữ Hán bài 9

Giờ là học bài 9

Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Đọc thêm

Chữa bài từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Unit 1

Để tiết kiệm thời gian trên lớp, các bài tập mình sẽ chữa trước hết …

Leave a Reply