Trang chủ / Nhật ngữ / Hán tự - Kanji / Học chữ Hán bài 9

Học chữ Hán bài 9

Giờ là học bài 9

Nguồn:Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Đọc thêm

Lộ trình học N3 trong 6 tháng – Ngày thứ 12

Mấy hôm nay mạng nhà ad kém quá, không làm được cái gì cả nên …

Leave a Reply